ข่าวสารและกิจกรรม

เนื่องด้วยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น Member ของ Oracle Academy ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อ.ศศิวิมล ฮงมา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ.สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในนาม Oracle Academy ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานระบบ ERP และ ระบบจัดการ Crisis Management ที่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และ Siam Cement Group

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรกฤษ นันยศ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาสาขาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

รีวิวแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เราเป็นฝรั่งได้ทันตาเห็น กับ "Google Translate" 

ภาพบรรยากาศงาน Open House เด็ก 60 จัดขึ้นที่ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology

ภาพบรรยากาศงานอบรม Big Data Apache Hadoop 2.7.2 และ Spark 2.0 

Latest News