ข่าวสารและกิจกรรม

Open House Dek's 60

ภาพบรรยากาศงาน Open House เด็ก 60

 

สถานที่ : Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ : 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560

 


ภาพวันที่ 31 มกราคม 2560


ภาพวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

Latest News