IST YELLOW

บทสัมภาษณ์คน IT ผ่าน Lifestyle โดนๆ

EP.12

EP.11

EP.10

EP.09

EP.08

EP.07

EP.06

EP.05

EP.04

EP.03

EP.02

EP.01

EP.01 เสกสรรค์ แก้วไพฑูรย์

Award

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภูรินท์ ติ๊บแก้ว หนึ่งในตัวแทนของทีมจากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล

...

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ชนะการประกวดจากการแข่งขัน TOT Hackathon 2019 

See all posts