ข่าวสารและกิจกรรม

MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)" ให้กับน้องๆมัธยมจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน  2560

กิจกรรม Openhouse 2017 IST Family Game จัดขึ้นในวันที่ 20/11/2560

กิจกรรมบรรยายโดย ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ แบ่งปันประสบการณ์การขุด crypto currency อย่างไรให้ได้เดือนละ 100,000 บาทจัดขึ้นในวันที่ 13/09/2560

Latest News