ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรกฤษ นันยศ นักศึกษาคณะ IST  ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาสาขาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

 

 

Latest News