ข่าวสารและกิจกรรม

Oracle Academy

เนื่องด้วยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น Member ของ Oracle Academy ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา อ.ศศิวิมล ฮงมา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ.สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในนาม Oracle Academy ประเทศไทย

ให้บรรยายหัวข้อ Oracle Database Fundamental ให้แก่บุคลากรครูอาชีวะและเทคนิค ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ซึ่งทางคณะฯ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ค่ะ และขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News