ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทางทรัพยากร ระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด กับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีมหานคร

กิจกรรมกีฬาสี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2560 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทางทรัพยากร ระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด กับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ร้านอาหารเรือนแพ ฟิชชิ่งปาร์ค วันที่ 9 เมษายน 2560 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสร้างหลักสูตรอบรมครู เพื่อพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ ระหว่าง สสวท. กับ IST 

ขอขอบคุณ คุณหน่อง Pawat Thanawutsirawat จาก SAP ที่มาช่วยให้คำแนะนำดีๆ เพื่อปั้นนักศึกษาให้รองรับตลาดแรงงานทางด้าน ERP  

Latest News