ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม O-Week 2561

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมอาจารย์สาขา Multimedia and Animation Technology ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด จัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ Graphic Designer

เปิดรับสมัครเรียน Young Digital Artist 2018 (เรียนรู้จาก Concept พัฒนาสู่งานอาชีพ)

MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

Latest News