ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักอาลัยพ่อหลวง" เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับทุนการศึกษา สูงสุดถึง 8,000 บาท*

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "สุดยอดเคล็ดลับ เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมือนจบนอก" โดยครูเฟียต ครูสอนภาษาอังกฤษสไตล์คนรุ่นใหม่

 

MNR Training Group ร่วมกับ TraiNex , ศูนย์อบรมภายใต้บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ "QoS บนระบบเครือข่าย"

Latest News