ข่าวสารและกิจกรรม

IST เด็กขี้เล่น

ตอน “ROV วัยโจ๋เล่นแบบโก๋ๆ สไตล์ IST”

 

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นที่อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ห้องจำนวน 3 ห้องในการแข่งขัน ซึ่งห้องจำนวน 2 ห้อง จะใช้สำหรับเป็นห้องแข่งขันของแต่ละทีม และอีก 1 ห้อง เป็นห้องสำหรับทีมพากย์ ทีมงานถ่ายทอดสด และห้องรับชมการแข่งขัน

การแข่งขัน จะมีการถ่ายทอดสดออกไป 2 ช่องทาง คือ ช่องทาง YouTube และ Facebook เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมภายนอก

 

ระยะเวลาการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันเริ่มเดือนสิงหาคม และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2562

  

กติการการแข่งขัน

 1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น

 2. การสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ชื่อทีม

  2. รูป Logo ประจำทีม

  3. สมาชิก จำนวน 5 คน แต่ละคน ต้องมี 

   1. รูป 

   2. รหัสนักศึกษา 

   3. ชื่อ-นามสกุล 

   4. ตำแหน่งที่เล่นในเกม

 3. โค้ช (ถ้ามี) จำนวน 1 คน ต้องมี

  1. รูป

  2. รหัสนักศึกษา

  3. ชื่อ-นามสกุล
 4. ส่งรายละเอียดมาทางเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5. รับสมัครวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 ขยายระยะเวลาสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 (แก้ไขข้อความ 01/08/62)

 


รางวัลการแข่งขัน
 • ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

 

Latest News