News

 •  โครงการ "ไอทีเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยความร่วมมือของ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำกัด และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด แด่ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

 • ทีมบุคลากรจากโรงไฟฟ้าบางประกง ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Virtual Reality (VR) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการร่วมกันกับทางคณะฯ

 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทั้ง 3 สาขา จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้ 

 • กิจกรรม O-Week 2561

 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมอาจารย์สาขา Multimedia and Animation Technology ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด จัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ Graphic Designer

 • เปิดรับสมัครเรียน Young Digital Artist 2018 (เรียนรู้จาก Concept พัฒนาสู่งานอาชีพ)

 • SigFox Technology & SigFox CallBack and API

 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

 • อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)" ให้กับน้องๆมัธยมจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน  2560

 • กิจกรรม Openhouse 2017 IST Family Game จัดขึ้นในวันที่ 20/11/2560

 • กิจกรรมบรรยายโดย ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ แบ่งปันประสบการณ์การขุด crypto currency อย่างไรให้ได้เดือนละ 100,000 บาทจัดขึ้นในวันที่ 13/09/2560

 • พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จากบริษัท IT Green (มหาชน) ให้กับคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการเรียนสอน ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 • ภาพบรรยากาศการบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ "ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและอนาคตแรงงานไทย" โดย คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท JOBBKK.COM

 • กิจกรรม 'O-Week' ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 กิจกรรมดีๆสำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพ้องและรุ่นพี่ก่อนเปิดภาคเรียน 

 • ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง จัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ตึก Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 • พิธีมอบเกียรติบัตร น.ศ. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

 • พิธีเซ็นต์ MOU ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีมหานคร กับ Synacor Public company จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรบน Platform ของ Zimbra (Open Source Mail system)