ข่าวสารและกิจกรรม

Big Data & Spark 2.0

ภาพบรรยากาศการอบรม Big Data Apache Hadoop 2.7.2 และ Spark 2.0 

โดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

 

จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2560 อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

Latest News