ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมประชุมกับบริษัท Platt Nera Co.,Ltd. เพื่อทำความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ให้เกิดสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์แก่สังคม

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากสัดส่วนของผู้ที่มีทักษะทางด้านไอที ส่วนมากเป็นเพศชาย และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียมในสังคม

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ Sempio Gremar Martinez (Head/Info-Comm Technology) และนักเรียนจาก Institute of Technical Education (ITE) ประเทศสิงคโปร์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทางทรัพยากร ระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด กับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีมหานคร

กิจกรรมกีฬาสี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2560 

Latest News