ข่าวสารและกิจกรรม

จบไปแล้วกับกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Digital Unlock for Lady” ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Previous Next

บรรยากาศคอร์สอบรมการสร้างเกมสามมิติโดยใช้หลักฟิสิกส์เบื้องต้น มี ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดงานอบรม

อาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมประชุมกับบริษัท Platt Nera Co.,Ltd. เพื่อทำความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ให้เกิดสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์แก่สังคม

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากสัดส่วนของผู้ที่มีทักษะทางด้านไอที ส่วนมากเป็นเพศชาย และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียมในสังคม

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ Sempio Gremar Martinez (Head/Info-Comm Technology) และนักเรียนจาก Institute of Technical Education (ITE) ประเทศสิงคโปร์

Latest News