ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับพี่โจ้ (หนึ่งในผู้พัฒนาเกม Home Sweet Home และเกม The Mist) ศิษย์เก่าคณะไอเอสที สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ 

ภาพบรรยายกาศการอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว โดย อ.นัท และ อ.ไผ่ สาขา NETS 

ภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับคนพิการ (กลุ่มคนพิการทางด้านการมองเห็น) โดย อ.หน่อย สาขา MAT และ อ.แอ๋ม ราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยายกาศ กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers นำทีมโดย อ.ทรงพล อ.ผทัยเทพ อ.มุกระวี และอ.จิรายุ 

Latest News