ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครเรียน Young Digital Artist 2018 (เรียนรู้จาก Concept พัฒนาสู่งานอาชีพ)

MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)" ให้กับน้องๆมัธยมจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน  2560

กิจกรรม Openhouse 2017 IST Family Game จัดขึ้นในวันที่ 20/11/2560

Latest News