ข่าวสารและกิจกรรม

"OPEN HOUSE MUT : IST BUFFET 24 COURSES"
เลือกฟังได้ตามใจ
MUT เปิดบ้านต้อนรับ DEK 62 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคาร Q (อาคารคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ” ผู้ปกครอง คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ และน้องๆที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้เลยตามวันเวลาข้างต้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

 

รายละเอียด


 โครงการ "ไอทีเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยความร่วมมือของ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำกัด และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด แด่ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

ทีมบุคลากรจากโรงไฟฟ้าบางประกง ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Virtual Reality (VR) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการร่วมกันกับทางคณะฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทั้ง 3 สาขา จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม O-Week 2561

Latest News