ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

Previous Next

จบไปแล้วสำหรับกิจกรรม LIVE 'IST Cool Crew Club' ร่วมพูดคุยชิคๆคูลๆกับอาจารย์และรุ่นพี่เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับเปิดเทอมนี้

ทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ยินดีต้อนรับพี่โจ้ (หนึ่งในผู้พัฒนาเกม Home Sweet Home และเกม The Mist) ศิษย์เก่าคณะไอเอสที สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ 

ภาพบรรยายกาศการอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว โดย อ.นัท และ อ.ไผ่ สาขา NETS 

Latest News