ข่าวสารและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับพี่โจ้ (หนึ่งในผู้พัฒนาเกม Home Sweet Home และเกม The Mist) ศิษย์เก่าคณะไอเอสที สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ 

ภาพบรรยายกาศการอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับกลุ่มคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว โดย อ.นัท และ อ.ไผ่ สาขา NETS 

ภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับคนพิการ (กลุ่มคนพิการทางด้านการมองเห็น) โดย อ.หน่อย สาขา MAT และ อ.แอ๋ม ราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยายกาศ กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers นำทีมโดย อ.ทรงพล อ.ผทัยเทพ อ.มุกระวี และอ.จิรายุ 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Interface ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Network room ในงาน "NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019"

Latest News