ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง จัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ตึก Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

พิธีเซ็นต์ MOU ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีมหานคร กับ Synacor Public company จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรบน Platform ของ Zimbra (Open Source Mail system)

จบไปแล้วกับกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Digital Unlock for Lady” ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Previous Next

บรรยากาศคอร์สอบรมการสร้างเกมสามมิติโดยใช้หลักฟิสิกส์เบื้องต้น มี ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดงานอบรม

อาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมประชุมกับบริษัท Platt Nera Co.,Ltd. เพื่อทำความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ให้เกิดสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์แก่สังคม

Latest News