ข่าวสารและกิจกรรม

Digital Unlock for Lady

จบไปแล้วกับกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Digital Unlock for Lady” ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ความรู้กันไปเต็มๆกับ 3 หัวข้อ ที่ครอบคลุมสำหรับหญิงไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เท่าทันโลกโซเชี่ยลในปัจจุบัน ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านที่มาให้ความรู้ในวันนี้ อาจารย์โรจน์ปิติ ธรรมชูเวท อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง และ ท๊อฟฟี่ จากเพจ ท๊อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอม และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณ Cisco Networking Academy - Thailand ที่เล็งเห็นความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากสัดส่วนของผู้ที่มีทักษะทางด้านไอที ส่วนมากเป็นเพศชาย และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียมในสังคม จึงสนับสนุนเกิดเป็นกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา และสุดท้ายขอบคุณ TRUELAB@MAHANAKORN ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

Latest News