ข่าวสารและกิจกรรม

Internet of Things

อาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมประชุมกับบริษัท Platt Nera Co.,Ltd. เพื่อทำความร่วมมือ ด้านงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ให้เกิดสิ่งใหม่และเป็นประโยชน์แก่สังคม

Latest News