ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเข้าถึงไอซีทีสำหรับคนพิการ (กลุ่มคนพิการทางด้านการมองเห็น) โดย อ.หน่อย สาขา MAT และ อ.แอ๋ม ราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยายกาศ กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers นำทีมโดย อ.ทรงพล อ.ผทัยเทพ อ.มุกระวี และอ.จิรายุ 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Interface ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Network room ในงาน "NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019"

งานบรรยาย "การขายภาพบนไมโครสต็อก(Microstock)" ฟรี!! วันที่ 22 มีนาคม 2562

Latest News