ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยายกาศ กิจกรรมไอซีทีจิตอาสาเพื่อสังคม Thailand ICT Volunteers นำทีมโดย อ.ทรงพล อ.ผทัยเทพ อ.มุกระวี และอ.จิรายุ 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Interface ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Network room ในงาน "NTT & DD Digital Transformation Challenge 2019"

งานบรรยาย "การขายภาพบนไมโครสต็อก(Microstock)" ฟรี!! วันที่ 22 มีนาคม 2562

เวิร์กช็อป "ตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Premiere Pro" ฟรี!! วันที่ 23 มีนาคม 2562

Latest News