ข่าวสารและกิจกรรม

Previous Next

unity 3D Physics Game

บรรยากาศคอร์สอบรมการสร้างเกมสามมิติโดยใช้หลักฟิสิกส์เบื้องต้น มี ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดี คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดงานอบรม

 

วันที่ 19/07/2560

 

วันที่ 20/07/2560

Latest News