ข่าวสารและกิจกรรม

JOBBKK.COM

ทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอขอบคุณ คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท JOBBKK.COM ที่ให้เกียรติมาบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ "ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและอนาคตแรงงานไทย" พร้อมแรงบันดาลใจในการเรียนแก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างสูงที่เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

Latest News

 • YIP IN TSOI (IST Update) 02 February 2018

  MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

 • Young Digital Artist (IST Update) 29 November 2017

  อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)"...

 • Openhouse 2017 (IST Update) 20 November 2017

  กิจกรรม Openhouse 2017 IST Family Game จัดขึ้นในวันที่ 20/11/2560

 • BLOCK CHAIN (IST Update) 13 September 2017

  กิจกรรมบรรยายโดย ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ แบ่งปันประสบการณ์การขุด...

 • บริษัท IT Green (มหาชน) (IST Update) 28 August 2017

  พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จากบริษัท IT Green (มหาชน)...

 • JOBBKK.COM (IST Update) 17 August 2017

  ภาพบรรยากาศการบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ...

 • O-Week 1/2560 (IST Update) 09 August 2017

  กิจกรรม 'O-Week' ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 กิจกรรมดีๆสำหรับนักศึกษาใหม่...

 • ปฐมนิเทศ 1/2560 (IST Update) 09 August 2017

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560...