ข่าวสารและกิจกรรม

JOBBKK.COM

ทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอขอบคุณ คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท JOBBKK.COM ที่ให้เกียรติมาบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ "ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและอนาคตแรงงานไทย" พร้อมแรงบันดาลใจในการเรียนแก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างสูงที่เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

Latest News