ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร น.ศ. เรียนดี

พิธีมอบเกียรติบัตร น.ศ. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

สรายุทธ

เอิบอาบ

รหัส 5914210006

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.33

พิราภรณ์

รวิพุฒิพัฒน์

รหัส 5914140023

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (4 ปี)

เกรดเฉลี่ย 3.38

ศุภฤกษ์

น่วมถนอม

รหัส 5914220015

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.92

อภิสิทธิ์

เซ็นหลวง

รหัส 5914220005

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.92

สุรศักดิ์

ชัยสุรินทร์

รหัส 5914120018

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (4 ปี)

เกรดเฉลี่ย 3.91

พัชรพงษ์

แสงแดง

รหัส 5914110037

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี)

เกรดเฉลี่ย 3.41

พิชชากร

อภิรติสกุล

รหัส 5914230002

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (เทียบโอน)

เกรดเฉลี่ย 3.02

 

Latest News

 • พิธีไหว้ครู 2560 (IST Update) 07 March 2018

  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

 • YIP IN TSOI (IST Update) 02 February 2018

  MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

 • Young Digital Artist (IST Update) 29 November 2017

  อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)"...

 • Openhouse 2017 (IST Update) 20 November 2017

  กิจกรรม Openhouse 2017 IST Family Game จัดขึ้นในวันที่ 20/11/2560

 • BLOCK CHAIN (IST Update) 13 September 2017

  กิจกรรมบรรยายโดย ดร.นันทา จันทร์พิทักษ์ แบ่งปันประสบการณ์การขุด...

 • บริษัท IT Green (มหาชน) (IST Update) 28 August 2017

  พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จากบริษัท IT Green (มหาชน)...

 • JOBBKK.COM (IST Update) 17 August 2017

  ภาพบรรยากาศการบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ...

 • O-Week 1/2560 (IST Update) 09 August 2017

  กิจกรรม 'O-Week' ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 กิจกรรมดีๆสำหรับนักศึกษาใหม่...