ข่าวสารและกิจกรรม

MOU Synacor Public company

พิธีเซ็นต์ MOU ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีมหานคร กับ Synacor Public company จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรบน Platform ของ Zimbra (Open Source Mail system)

 

Latest News