ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท IT Green (มหาชน)

พิธีรับมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ไร้สาย จากบริษัท IT Green (มหาชน) ให้กับคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการเรียนสอน ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

Latest News