ข่าวสารและกิจกรรม

เสวนา The intelligent digital economy

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดงานเสวนา The intelligent digital economy :Integration of IoT,ML and GIS ที่โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn 
#ไอทีมหานคร #ไอเอสที #มหานคร

Latest News