ข่าวสารและกิจกรรม

Young Digital Artist 2018

เปิดรับสมัครเรียนโครงการภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่าง บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course Graphic Designer

19 - 20/05/2018

Young Digital Artist 2018

***คุณสมบัติผู้สมัคร จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop เบื้องต้น***

 

Day 1

  • Creative Thinking
  • Illustrator
  • Workshop

Day 2

  • Graphic Design
  • Photoshop
  • Workshop

 

รับสมัครเพียง 25 คนเท่านั้น

ค่าอบรม 1,000 บาท (รวมค่าอบรมพร้อมอุปกรณ์, อาหารเที่ยงและอาหารว่าง)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

คุณเพ็ญประภา รักสนิท 02-353-8600 ต่อ 2104 (จ.-ศ. 08.00-17.00 น.)

Latest News