ข่าวสารและกิจกรรม

MOU SUPREME - MUT

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด โดยคุณกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ

 

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

 

Latest News