ข่าวสารและกิจกรรม

Smart SMEs 4.0 ตอนที่ 1

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสมัครอบรม....

หลักสูตร Smart SMEs 4.0 สำหรับยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
(ตอนที่ 1 : จัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องฟรีทางด้านไอที)
วันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร-หัวข้อการฝีกอบรม
วันที่ 1 : การใช้บริการและเครื่องมือต่างๆ ของ Google เพื่อธุรกิจ SMEs
- แนะนำการทำงานของระบบ Cloud Computing และการนำมาใช้กับธุรกิจ SMEs
- แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ที่มีประสิทธิภาพแต่หลายคนไม่เคยใช้
- การสร้าง Google Account และบริการ Google Mail
- การสร้างตัวตนและปักหมุดบน Google ให้ธุรกิจ SMEs ด้วย Google My Business
- การสร้างเว็บไซต์ให้ธุรกิจด้วย Google Site 
- การวิเคราะห์สถิติเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
- การ Search อย่างมืออาชีพด้วย Google Search

วันที่ 2 : การใช้ Google App for Work เพื่อธุรกิจ SMEs 
- การบริหารจัดการระบบงานภายในธุรกิจอย่างง่ายๆ การจัดเก็บข้อมูลทางด้านบัญชี สต็อกสินค้า การขายสินค้า ข้อมูลลูกค้า หรือการจัดการงานเอกสารต่างๆ ด้วย Google Document
- การจัดเก็บข้อมูลบน Google Drive เหมือนมีที่เก็บข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต และการแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงาน
- การจัดการปฏิทินจัดการนัดหมาย จัดการตารางเวลา และแบ่งปันกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนร่วมงานด้วย Google Calendar
- การพูดคุย ติดตามงานหรือประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Talk และโปรแกรม Skype
- แนะนำแอปพลิเคชั่นฟรีและน่าสนใจบน Smart Phone ที่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจ SMEs

สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครที่...
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรศัพท์ 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2333-4, 2360-1 หรือ
http://www.training.mut.ac.th/ 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ค่าใช้จ่าย : คนละ 6,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าผ้า ปากกา วุฒิบัตร อาหารว่าง 4 มื้อ และฝึกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ 1 คน)
โปรโมชั่น : สมัครเข้าอบรม 3 คน ฟรี 1 คน
สิทธิพิเศษ : ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรของม.มหานคร ลด 10%
(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%)

จัดโดย...คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Latest News