ข่าวสารและกิจกรรม

MOU Informatix plus

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทางทรัพยากร ระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด กับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.00 น.

ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ชั้น 2 

 

Latest News