ข่าวสารและกิจกรรม

MOU YAMOTO

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่าง บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด กับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วันที่ 27 เมษายน 2560

 

Latest News