ข่าวสารและกิจกรรม

Young Digital Artist

อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)" ให้กับน้องๆมัธยมจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน  2560

 

Latest News