ข่าวสารและกิจกรรม

SigFox Technology


ภาพบรรยากาศการอบรมอาจารย์ ภายใต้หัวข้อ SigFox Technology และ SigFox CallBack and API จากตัวแทนบริษัท FigFox ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท Platt Nera จำกัด

Latest News