ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมอาจารย์สาขา Multimedia and Animation Technology ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด จัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ Graphic Designer

เปิดรับสมัครเรียน Young Digital Artist 2018 (เรียนรู้จาก Concept พัฒนาสู่งานอาชีพ)

MAT ศึกษาดูงานบริษัท YIP IN TSOI

อบรมโครงการ "Young Digital Artist (2D Game Development Workshop)" ให้กับน้องๆมัธยมจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน  2560

Latest News