ข่าวสารและกิจกรรม

จบไปแล้วกับกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Digital Unlock for Lady” ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากสัดส่วนของผู้ที่มีทักษะทางด้านไอที ส่วนมากเป็นเพศชาย และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ความเท่าเทียมในสังคม

โอกาสดี ๆ มากันอีกแล้วกับ IST Do It! พร้อมเงินรางวัลมากมาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับทุนการศึกษา สูงสุดถึง 8,000 บาท*

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "สุดยอดเคล็ดลับ เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เหมือนจบนอก" โดยครูเฟียต ครูสอนภาษาอังกฤษสไตล์คนรุ่นใหม่

Latest News