ข่าวสารและกิจกรรม

ทีมบุคลากรจากโรงไฟฟ้าบางประกง ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Virtual Reality (VR) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการร่วมกันกับทางคณะฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทั้ง 3 สาขา จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม O-Week 2561

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมอาจารย์สาขา Multimedia and Animation Technology ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด จัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในหัวข้อ Graphic Designer

Latest News