ข่าวสารและกิจกรรม

 โครงการ "ไอทีเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยความร่วมมือของ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำกัด และ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด แด่ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล

ทีมบุคลากรจากโรงไฟฟ้าบางประกง ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Virtual Reality (VR) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการร่วมกันกับทางคณะฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทั้ง 3 สาขา จำนวน 15 คน ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม O-Week 2561

Latest News