ข่าวสารและกิจกรรม

MUT Dek'60

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับทุนการศึกษา สูงสุดถึง 8,000 บาท*

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mut.ac.th

Latest News