ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ที่มาเยี่ยมชมคณะในวันนี้ น้องสดใสน่ารักทุกคนเลยค่ะ

ภาพบรรยากาศการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานระบบ ERP และ ระบบจัดการ Crisis Management ที่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และ Siam Cement Group

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรกฤษ นันยศ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาสาขาไอที ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศงาน Open House เด็ก 60 จัดขึ้นที่ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology

ภาพบรรยากาศงานอบรม Big Data Apache Hadoop 2.7.2 และ Spark 2.0 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 

Latest News