ข่าวสารและกิจกรรม

สัมผัสของจริง หุ่นยนต์และเทคโนโลยีสมองกลสุดล้ำ กับงาน MUT Open House 2017

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท สุพรีม โพรดักส์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักอาลัยพ่อหลวง" เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาสาทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะล้นบริเวณสนามหลวง

Latest News