ข่าวสารและกิจกรรม

โรงไฟฟ้าบางประกง

ทีมบุคลากรจากโรงไฟฟ้าบางประกง ให้เกียรติมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Virtual Reality (VR) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการร่วมกันกับทางคณะฯ

 

Latest News