ข่าวสารและกิจกรรม

MUT Open House 2017

SMART AGRICULTURAL 

 

วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

ภายในงานน้อง ๆ จะได้พบกับ การจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมล่าสุดทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ทั้งหมด 4 โซน 1. iFarm ระบบเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยสมองกลอัจฉริยะ จัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีระบบสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน 

2. หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียม กับประเทศต่างๆอีกด้วย

3. Aquaponics คือ เป็นการผสมผสานระหว่างการเลี้ยงปลา (Aquaculture) และการปลูกพืชด้วยวิธีการปลูกด้วยน้ำ (Hydroponics) นำระบบทั้งสองรวมเข้ากันเป็นระบบเดียว 

4. แบบจำลองโรงเรือนปลูกพืชขนาดเล็กควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน สร้างโรงเรือนจำลองสำหรับปลูกพืชขนาด 60x100x50 cm. โดยติดตั้งระบบ รดน้ำต้นไม้ ระบบระบายอากาศ และ ระบบชดเชยแสง ด้วยการควบคุมผ่าน สมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนภายในงานนี้ จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 8,000 บาท* ทันที

 

แล้วพบกันที่ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-9884021-4 หรือเว็บไซต์ www.mut.ac.th 

 

Latest News