ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ MUT จิตอาสา...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำทีมโดยอาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวน 40 คน อาสาทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะล้นบริเวณสนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00 - 18.00 น.

 

#อาสาคัดแยกขยะ #volunteersfordad

 

 

Latest News