IST Tutorial

เรามาค้นหาร้านอาหารอร่อย ๆ ภายในห้างสรรพสินค้ากันเต๊อะ

เรามาค้นหาร้านอาหารอร่อย ๆ ภายในห้างสรรพสินค้ากันเต๊อะ

โพสนี้เป็นการนำเสนอ วิธีการคอนโซลอุปกรณ์เครือข่าย บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Text Mode) เบื้องต้นจะเป็นการติดตั้งโปรแกรม "minicom" จากนั้นจะเป็นการตั้งค่าพื้นฐาน เพื่อทำการคอนโซลอุปกรณ์ สุดท้ายจะเป็นการการทดลองคอนฟิกและการออกจากโปรแกรม

Restore old shot with filters การฟื้นฟูภาพถ่ายเก่าด้วยการใช้ Filters ใน Photoshop 

Tips for Photoshop Textures
เคล็ดลับสำหรับการสร้าง Textures ด้วย Photoshop

Character Animation: Walking การสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครแบบมืออาชีพ ตอน การเดิน