IST Tutorial

การสร้างโมเดลภูมิประเทศอย่างง่าย ด้วยเทคนิค Displacement Map 

จากครั้งที่แล้วที่เราได้การเขียนสคริปเพื่อทำการควบคุมวัตถุในเกมกันไปแล้ว ใน EP. นี้ จะเป็นการสอนทำเกม Space Shooter ในส่วนของการปล่อยลูกกระสุน ออกยานอวกาศของเรา เพื่อให้เกมของเราพัฒนาไปอีกขั้นนะครับ


เทคนิค 10 ข้อที่จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นในโปรแกรม Photoshop (สำหรับมือใหม่) ตอนที่ 2