IST Tutorial

จัดการสัดส่วนของวัตถุได้อย่างแม่นยำด้วยคำสั่ง Distance Tool

สร้างวัตถุที่มีความโค้งแบบง่าย ๆ ในพริบตาด้วยคำสั่ง Deformer Bend

การสร้างโมเดลภูมิประเทศอย่างง่าย ด้วยเทคนิค Displacement Map 

การสร้างต้นไม้ในรูปแบบ Low-Polygon แบบความเร็วติดจรวด ด้วยเทคนิค Custom Brush ใน Photoshop

แต่งเติมจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดด้วยงานสไตล์ Voxel Art ในรูปแบบโมเดล 3 มิติ