ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Q204 เวลา 15.00 น.

 

 

Latest News