ข่าวสารและกิจกรรม

Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day รอบบริเวณตึกคณะ ช่วงเวลา 9.00 น. - 10:00 น. 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 60 ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการจิตอาสา โดยทางนักศึกษา IST ได้เสนอทำกิจกรรม Big Cleaning รอบบริเวณตึกคณะ ช่วงเวลา 9.00 น. - 10:00 น. 

 

ขอขอบคุณอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Latest News