ข่าวสารและกิจกรรม

MOU e-Cop

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระหว่าง คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

 

Latest News