ข่าวสารและกิจกรรม

น.ศ.สาขาเน็ตเวิร์กเยี่ยมชมดูงาน AIS

นักศึกษาสาขาเน็ตเวิร์กเดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน ณ บริษัท AIS เพื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติการในองค์กร 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน ณ บริษัท AIS เพื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติการในองค์กร โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมในส่วนของ Telecom Network และ Broadband Network 

ทางคณะฯได้ขอขอบคุณทางบริษัท AIS เป็นอย่างสูง สำหรับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

 

Latest News