ข่าวสารและกิจกรรม

Data Analytics

 

DESCRIPTION

Free Big Data Apache Hadoop 2.7.2 และ Spark 2.0 - 1 Day Training (100% pure open sources)

 

หัวข้ออบรม:-

Part 1 Big Data Technology and Example Cases
Part 2 Hadoop 2.7.2 Architecture
Part 3 Hands on: Hadoop HDFS and MRv2 on YARN
Part 4 Spark 2.0 Architecture
Part 5 Hands on: Spark on Hadoop HDFS
Part 6 Big Data Project Management

 

หมายเหตุ:-

1.) เริ่ม 9 โมงเลิกบ่าย 4 
2.) ที่จอดรถไม่ได้เตรียมให้นะครับ
3.) เอาสายพ่วงไฟฟ้ามาด้วยครับ
4.) โปรดเตรียมน้ำดื่มมาด้วยครับ
5.) เรื่องเครื่องคอมให้นำมาเองครับ

- เครื่องที่นำมาต้องมี HDD เหลือ 30GB และ RAM ไม่น้อยกว่า 4GB (Preferred 8GB) เป็น Windows หรือ Linux OS ก็ได้
- Virtual Box VM มา copy ในที่เรียน
- หากทำ Labs ในที่เรียนไม่ทัน.. ให้นำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ครับ

 

DATE AND TIME

Tue, January 31, 2017

9:00 AM – 4:00 PM SGT

 

LOCATION

อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

Latest News