Yamato

  • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทางทรัพยากร ระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด กับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  • ประชุมเพื่อความร่วมมือทางด้าน การพัฒนา นักศึกษาไอที กับ ผู้จัดการทางด้านระบบไอที บริษัท Yamato ประเทศไทย ( Yamato เป็นบริษัท ที่ให้บริการ Logistic และจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบ Logistic อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น)