ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม QoS บนระบบเครือข่าย

MNR Training Group ร่วมกับ TraiNex , ศูนย์อบรมภายใต้บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (AIT) จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ "QoS บนระบบเครือข่าย" วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะบริการความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการทำ Quality of Service (QoS)บนระบบเครือข่าย ทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง

 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน โดยคุณสมบัติผู้เข้าอบรมคือจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานทางด้านระบบเครือข่าย ผู้ที่สนใจให้ทำการ กรอกใบสมัครที่นี่ ทางทีมงานจะขอทำการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครและแจ้งผลกลับไป 

นอกจากจะได้ความรู้จากภาคทฤษฏีและปฏิบัติแล้ว ยังเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือพูดคุยปัญหาจากการทำงาน และจะได้ใบประกาศผ่านการอบรม "QoS บนระบบเครือข่าย" จากทางศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางด้านระบบเครือข่าย (Mahanakorn Network Research Laboratory)

การอบรมดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 5, 12 และ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น. คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร Q ชั้น 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ที่ได้สิทธ์เข้าอบรมจะต้องเตรียมเครื่อง notebook มาเอง

 

ผู้บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

1) คุณวิสิทธิ์ เจนสุทธิประเสริฐ (CCIE Collaboration)

อาจารย์เต้ วิสิทธิ์ เจนสุทธิประเสริฐ หนุ่มวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจริงเป็นเวลากว่า 13 ปี ด้วยความขยันและมุ่งมั่นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน จึงทำให้ได้รับ CCIE Collaboration คนแรกของประเทศไทย

 

 

2) คุณกิตติพงศ์ แย้มผกา (CCIE RS)

อาจารย์ ”อั๋น” กิตติพงศ์ แย้มผกา เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานทางด้าน Routing & Switching เป็นเวลากว่า 14 ปี สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จากความตั้งใจในการทำงานและความขยันทำให้ได้รับ CCIE Routing & Switching

 

รายละเอียดหัวข้ออบรม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน และสิ่งที่ผู้อบรมต้องเตรียม

1) ความรู้พื้นฐาน TCP/IP
2) การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่าย (Cisco)
3) เตรียม notebook ส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำ Lab

สถานที่อบรม

ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางด้านระบบเครือข่าย (ชั้น4) คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร Q) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กฏระเบียบสำหรับผู้ได้สิทธ์อบรมฟรี

1) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
2) เข้าอบรมครบตามวันเวลาที่ได้ประกาศ (วันเสาร์ที่ 5, 12 และ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น.)

ถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ทางทีมงานขอตัดสิทธ์การอบรมในครั้งถัดไป

 

สนใจ คลิกเลย!!สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1) อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2) โทรศัพท์สายตรง 098-450-1271

 

Latest News